Phát triển năng lượng xanh

SỬ DỤNG MÁY BIẾN ÁP AMORPHOUS VÀ TÍN CHỈ CARBON

Ngày đăng: 24/06/2022

Máy biến áp phân phối Amorphous (MBA Amorphous) hay còn có tên gọi khác là máy biến áp tổn thất thấp là loại máy biến áp được thiết kế có lõi từ làm bằng vật liệu thép vô định hình giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường hơn các loại máy biến áp sử dụng lõi thép truyền thống.

Nhận thấy việc áp dụng công nghệ mới máy biến áp tổn  thất thấp có hiệu quả về mặt vận hành cũng như mang lại những tác động tích cực với môi trường, trong năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia dự án Joint Credit Mechanism – JCM (đây là cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác phát triển các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm thúc đẩy việc đầu tư, chuyển giao và phổ biến các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng phát thải các-bon thấp ở các lĩnh vực khác nhau để hướng tới phát triển các-bon thấp ở Việt Nam, hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản và đóng góp vào mục tiêu chung của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu) bằng việc lần đầu tiên lắp đặt và vận hành 892 MBA Amorphous trên lưới điện Thành phố. 

Hình 1 – MBA Amorphous vận hành trên lưới điện TP.HCM

Mặt khác, qua phân tích và tính toán, Tổng công ty đánh giá một số hiệu quả qua việc sử dụng MBA Amorphous như sau:
Về điện năng tổn thất: với cùng 01 công suất máy (tùy theo hệ số mang tải) khi sử dụng MBA Amorphous thay cho MBA truyền thống sẽ góp phần giảm điện năng tổn thất qua MBA từ 8% đến 33% (do tổn hao không tải – Po của MBA Amorphous thấp hơn Po của MBA truyền thống).

Hình 2 - So sánh điện năng tổn thất (kWh) qua MBA trong thời gian vận hành 01 năm 

Về khối lượng phát thải khí CO2: Do điện năng tổn thất của MBA Amorphous thấp hơn so với MBA truyền thống, nên việc sử dụng MBA Amorphous sẽ góp phần giảm khối lượng phát thải khí CO2. Với cùng 01 công suất máy (tùy theo hệ số mang tải) mức giảm khối lượng phát thải khí CO2 từ 0,90 tấn đến 3,50 tấn/năm.

Qua 01 năm (2017 – 2018) sử dụng 892 MBA Amorphous nêu trên, Tổng công ty đã được cấp tín chỉ cắt giảm khối lượng CO2 phát thải là 305 tấn (đính kèm giấy xác nhận).
Sau đó, Tổng công ty đã mở rộng triển khai mua sắm và đưa vào sử dụng hơn 9.000 MBA Amorphous với mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tổn thất điện năng (chỉ số tổn thất điện năng của Tổng công ty trong giai đoạn 2017 đến 2021 giảm từ 3,72% xuống còn 3,12%, chỉ số tổn thất điện năng nêu trên được đánh giá hàng đầu khu vực và trên thế giới) và giảm lượng phát thải khí CO2 (ước tính (giả định trong trường hợp các MBA Amorphous đều vận hành liên tục ở hệ số tải 60%) ≈ 21.000 tấn CO2/năm) để chung tay cùng Thành phố nói riêng, Quốc gia và Thế giới nói chung bảo vệ môi trường.

Đưa tin: EVNHCMC