Phát triển năng lượng xanh

Phần trăm đóng góp của năng lượng mặt trời

Ngày đăng: 10/08/2021

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn, có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ điện của Thành phố luôn tăng hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện tiêu thụ toàn Thành phố trong giai đoạn 2015 - 2019 là khoảng 5% – 6% năm, tương ứng với tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7% - 9% năm. Trong giai đoạn tiếp theo, dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện tiếp tục tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dải phân bổ ánh sáng mặt trời nhiều nhất trong năm tại Việt Nam nên cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao. Theo số liệu từ Chương trình Năng lượng xanh TP.HCM: lượng bức xạ trung bình khoảng 1.581 kWh/m2/năm; cao nhất là 6,3 kWh/m2/ngày vào tháng 2 và thấp nhất là 3,3 kWh/m2/ngày vào tháng 7. Số giờ nắng trung bình trong tháng dao động từ 100-300 giờ, liên tục trong suốt cả năm. Vào mùa khô, số giờ nắng lên tới 300 giờ. Đối với mùa mưa, số giờ nắng khoảng 150 giờ. Do đó, tiềm năng phát triển ĐMTMN là rất lớn. Tốc độ tăng trưởng ĐMTMN trong thời gian qua như sau:

Đưa tin: EVNHCMC