Phát triển năng lượng xanh

Các thử nghiệm về xe điện đang triển khai

Ngày đăng: 10/08/2021

Đầu năm 2021, EVNHCMC đã giới thiệu đưa vào thí điểm xe máy điện cho công nhân sửa chữa điện tại hai đơn vị là Công ty Điện lực Sài Gòn và Công ty Điện lực Hóc Môn. Việc này đã góp phần chuẩn hóa phương tiện, công cụ của người công nhân, nâng cao an toàn trong lao động sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân trong quá trình làm việc. EVNHCMC dự kiến tiếp tục trang bị 400 xe máy điện phục vụ cho lực lượng công nhân sửa chữa điện cho tất cả các đơn vị còn lại trong năm 2021.

Đối với việc đầu tư các trạm sạc cho xe điện, EVNHCMC đang phối hợp với nhà sản xuất xe điện trong nước là VinFast để nghiên cứu xây dựng hạ tầng trạm sạc, chuẩn bị cho nhu cầu phát triển mạnh xe hơi điện trong tương lai tại TP.HCM.