An Toàn - Tiết Kiệm Điện

TP.HCM: Tiếp tục triển khai chương trình Thi đua Gia đình TKĐ năm 2017

Ngày đăng: 15/02/2017

Trong năm 2017, Ban tổ chức chương trình Thi đua Gia đình Tiết kiệm điện (bao gồm: Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Hội Cựu chiến binh TP.HCM, Hội Nông dân TP.HCM, Hội Luật gia TP.HCM và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM) sẽ tiếp tục vận động tất cả các hộ gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tham gia Chương trình.

Theo đó, năm 2017, sẽ có 15.648 giải thưởng cho các hộ gia đình được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện”, trong đó sẽ lựa chọn ra 480 hộ tiêu biểu nhất để công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố”.

 

Trao thưởng cho các hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố năm 2016

 

Để thực hiện tốt chương trình trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Ban tổ chức Chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn điện, tiết kiệm năng lượng, lồng ghép vào các hoạt động của đoàn hội nhằm cung cấp thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình, tạo điều kiện cho các tuyên truyền viên được thực hành công tác tuyên truyền ngay tại buổi tập huấn để rút ra được bài học khi tuyên truyền ở địa phương. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao sự hiểu biết cho toàn dân.

 

Đối với những địa phương, đơn vị có các mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình, Ban tổ chức sẽ có giải pháp để nhân rộng và áp dụng tại các địa phương, đơn vị khác theo từng điều kiện đặc thù.

 

Ban tổ chức chương trình rất mong tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Trong đó, các hộ gia đình đã thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian qua tiếp tục duy trì các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn. Đồng thời, mỗi người dân tham gia chương trình này tiếp tục là hạt nhân vận động các hộ gia đình khác thực hiện sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để mang lại lợi ích cho xã hội, tiết kiệm cho gia đình và góp phần bảo vệ môi trường và hành tinh xanh của chúng ta.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường