Tin Tổng Công Ty

Lễ ký kết Bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa HĐTV EVNHCMC với Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNHCMC

Ngày đăng: 07/01/2023

Sáng 06/01/2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của HĐTV EVNHCMC và Lễ ký kết Bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa HĐTV EVNHCMC với Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNHCMC.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phạm Quốc Bảo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Kiểm soát viên chuyên trách của Tổng công ty; Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty; Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần; Trưởng các Ban chức năng tham mưu; Lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội bộ & Giám sát tài chính.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo của Hội đồng thành viên năm 2022 đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp cấp bách, đồng bộ, vượt qua khó khăn, thách thức để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cung cấp điện ổn định, an toàn liên tục cho hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thành phố; tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra trong bối cảnh Thành phố đang từng bước phục hồi kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, tiến tới hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch gắn liền với Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công”; xây dựng văn hóa doanh nghiệp “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”, tiếp tục nâng cao uy tín và xây dựng thành công hình ảnh EVNHCMC chuyên nghiệp, hiện đại, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. 
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và hướng dẫn của các bộ - ngành, HĐTV EVNHCMC đã cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc EVNHCMC quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của EVNHCMC.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi – Thành viên HĐTV báo cáo tại hội nghị

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT phát biểu, năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhiều biến động khó lường của tình hình trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, tình hình thời tiết còn tiềm ẩn nhiều bất thường và cực đoan, nhiều yếu tố rủi ro bất định… những khó khăn, thách thức trên có thể gây tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của EVNHCMC trong năm 2023. Do đó, chúng ta cần phải có các kịch bản để xử lý những biến động khó lường. Ông tin rằng với truyền thống năng động, đoàn kết, sáng tạo, HĐTV cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động EVNHCMC nghiêm túc, quyết tâm khắc phục tồn tại, khuyết điểm, phát huy ưu điểm của năm 2022; vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2023 với chủ đề “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV phát biểu tại hội nghị

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Hội đồng thành viên cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa Hội đồng thành viên tổng công ty và Người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Tại Hội nghị, HĐTV đã khen thưởng các đơn vị có kết quả xuất sắc năm 2022.

Ký kết Bản thỏa thuận giao nhiệm vụ năm 2023 giữa HĐTV Tổng công ty với Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc

Đưa tin: Hồng Hải