Tin Tổng Công Ty

Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Ngày đăng: 16/12/2022

Ngày 16/12/2022, Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự các đồng chí: Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC); Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC; Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC; Nguyễn Đức Phú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM; lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty cùng toàn thể Cán bộ quản lý và Đảng viên Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM.

Đồng chí Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV EVNHCMC biểu dương tập thể cán bộ, CNVC-LĐ Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt thứ nhì về thành tích thi đua. Đồng chí Lê Tấn Định đề nghị trong công tác Đảng, đơn vị cần có sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ do Đảng bộ công ty mới được nâng cấp; chỉ đạo tổ chức Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn; tăng cường giám sát chi bộ; chú trọng công tác phát triển Đảng. Trong công tác chuyên môn, đơn vị cần có những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, doanh thu; phát triển lưới điện thông minh; công tác quản lý vật tư cần ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn, chất lượng, đáp ứng công tác cung cấp điện cho thành phố; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng mức đánh giá lên mức độ 4 trong năm 2023; phát huy ý tưởng sáng tạo, hưởng ứng phong trào 1000 sáng kiến của Tổng liên đoàn lao động; chăm lo tốt cho người lao động để người lao động an tâm công tác. Đối với các kiến nghị, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ phân công các Ban chức năng, đơn vị liên quan cùng tháo gỡ, giải quyết để công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Phú - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số đảng viên của Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM là 33 đảng viên, với 03 Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã triển khai, chỉ đạo các Chi bộ và các Đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Năm 2023, Đảng ủy tiếp tục triển khai 10 chỉ tiêu về xây dựng Đảng nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công.
Trong năm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã triển khai các hoạt động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, hướng tới việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tổng công ty, Công ty. Theo đó, Công đoàn cùng với chuyên môn thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Đoàn Thanh niên tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn TCT phát động, phối hợp công đoàn tổ chức tháng công nhân, tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động công tác xã hội như thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, có công với cách mạng…
Trong công tác sản xuất kinh doanh, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, sâu sát của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự hỗ trợ kịp thời của các Ban chức năng Tổng công ty và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CNVC-LĐ tại đơn vị, trong năm 2022 Công ty đã duy trì sự đoàn kết, ổn định, thực hiện nhiệm vụ theo mô hình hạch toán phụ thuộc, theo cơ chế lấy thu bù chi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính được Tổng công ty giao. Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và tập trung vào các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhằm giúp người lao động yên tâm công tác, duy trì, ổn định hoạt động, góp phần cùng Công ty vượt qua khó khăn đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân Thành phố. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong năm 2022 và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng phương án kiểm soát tốt vật tư thiết bị tồn kho; giám sát livestream trực tuyến để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi làm việc trên lưới điện; thường xuyên rà soát xây dựng lại các quy trình, quy định, các định mức… đảm bảo tiết kiệm chi phí, không lãng phí; tiếp tục quan tâm chăm lo sức khỏe cho người lao động  NLĐ (tổ chức khám sức khỏe định kỳ, triển khai khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CNVC-LĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, duy trì chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho công nhân làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm....); xây dựng và phát động phong trào thi đua gắn với các mảng công tác trọng tâm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 
nhân xuất sắc; xây dựng văn hóa số, nâng cao hiệu quả phối hợp, giữ vững đoàn kết nội bộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Lê Tấn Định - Thành viên HĐTV EVNHCMC trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho tập thể Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM 


Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao Cờ thi đua xuất sắc 2022 của Tổng công ty cho Đội dịch vụ 1, Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM 


Đồng chí Đặng Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao Giấy khen xuất sắc của Tổng công ty cho các tập thể Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM 


Đồng chí Nguyễn Đức Phú - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM trao Giấy khen của Công ty cho các cá nhân xuất sắc năm 2022


Lãnh đạo Tổng công ty EVNHCMC chụp ảnh cùng cán bộ quản lý Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM

Đưa tin: Thanh Nga