An Toàn - Tiết Kiệm Điện

Đảm bảo an toàn công trình điện tại khu vực ngập úng do triều cường, mưa lớn

Ngày đăng: 16/06/2020

Vừa qua, EVNHCMC đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình điện tại các khu vực ngập úng do triều cường, mưa lớn.

Theo tình hình thực tế, trong tháng 6/2020 và mùa mưa năm 2020, trên địa bàn thành phố xuất hiện các cơn mưa với cường độ lớn, có thể ngập úng cục bộ. Để chủ động phòng, chống, ứng phó và vận hành an toàn lưới điện trong mọi trường hợp và nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng tại các khu vực có bố trí công trình điện trong khu vực có thể bị ngập úng, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra lưới điện tại những vị trí có khả năng ngập cao trên địa bàn, thực hiện ngay các giải pháp phù hợp liên quan an toàn điện tại các khu vực bị ngập úng, trường hợp phát hiện có nguy cơ mất an toàn điện, đơn vị có giải pháp vận hành phù hợp hoặc tạm thời cô lập ngay các bộ phận, hạng mục công trình điện.

Lập phương án cấp điện cho các trạm bơm chống úng trên địa bàn quản lý, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các quận huyện liên tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho các trạm. Trên cơ sở đó, đơn vị tiến hành duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng; bổ sung công suất điện cho các trạm bơm mới được nâng cấp, xây dựng kế hoạch đảm bảo đáp ứng điện cho yêu cầu bơm tiêu khi úng ngập xảy ra.

Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (mưa, bão, ngập, úng…) để kịp thời xử lý.

Đối với các công trình ngầm, trong quá trình thi công cần lưu ý các giải pháp ngăn ngừa sự tác động, ảnh hưởng của ngập úng, triều cường gây mất an toàn công trình điện đang thi công/xây dựng.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật thông tin về thủy văn, thời tiết và kiểm tra tình trạng ngập úng trên trang web của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn) để có giải pháp, tình huống phù hợp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn điện trong nhân dân, trụ sở/nhà điều hành, kho tàng, bến bãi, các công trình.

 

Đưa tin: Hương Thảo