Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2023 như sau:
Hình ảnh
Ngày 19/12/2022, ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết: EVNHCMC vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn tất quá trình đánh giá và xác nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên cổng thông tin DBI (Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp). Theo đó, Tổng công ty đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số.
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2022 và kế hoạch công tác tháng 9/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2022 và kế hoạch công tác tháng 8/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2022; Kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2022 và kế hoạch công tác tháng 6/2022 như sau: