Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu số 2301C_12: “Phụ kiện lưới điện” Gói thầu số 2301C_12: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 01/02/2023
Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 30/01/2023
Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 31/01/2023
Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023 và Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023 Tư vấn thiết kế công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 10/01/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Cát Lái – Thủ Đức Đông TBMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát lắp đặt phần điện Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/01/2023