Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu 12 – 23 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al” Gói thầu 12 – 23 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 07/03/2023
SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002) Gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần chuyên điện & mua bảo hiểm công trình SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002) Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 07/03/2023
Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 1 Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần điện và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 03/03/2023
Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng TBMT Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-G01: Cung cấp, lắp đặt cáp ngầm 220kV và phụ kiện (đoạn tuyến G3A-Trạm biến áp 220kV Tân Cảng) Đấu thầu rộng rãi quốc tế Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 11/03/2023
2 công trình “XDM lộ ra Trung Sơn, Đại Phúc trạm 110/22kV Tân Phong” và “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh” TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC và TDT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2023 Thi công xây lắp phần đào và tái lập Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 01/03/2023
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới REC, LBS và thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 23/02/2023
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới LBS, thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021- Đợt 2 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 13/02/2023
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới LBS, thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021- Đợt 2 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 13/02/2023
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (thay thế, lắp mới RMU có máy cắt) tại trạm nút trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 13/02/2023