Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023 và Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023 Tư vấn thiết kế công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 10/01/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Cát Lái – Thủ Đức Đông TBMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát lắp đặt phần điện Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/01/2023
Gia hạn bản quyền phần mềm License BI Tableau Creator Gia hạn bản quyền phần mềm License BI Tableau Creator Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 12/01/2023
Gia hạn dịch vụ bảo hành hệ thống Email Gateway, bảo hành hệ thống Ddos Arbor và gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền Gia hạn dịch vụ bảo hành hệ thống Email Gateway, bảo hành hệ thống Ddos Arbor và gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 12/01/2023
Gia hạn bản quyền phần mềm Oracle Gia hạn bản quyền phần mềm Oracle Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 10/01/2023
Trang bị modem 4G phục vụ nhu cầu năm 2023 Trang bị modem 4G phục vụ nhu cầu năm 2023 Đấu thầu rộng rãi qua mạng Công ty CNTT 26/12/2022
Gia hạn bản quyền hệ thống dò quét và quản lý lỗ hổng bảo mật Tenable Gia hạn bản quyền hệ thống dò quét và quản lý lỗ hổng bảo mật Tenable Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 15/12/2022
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 04: Phụ kiện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Sài Gòn 09/01/2023
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 03: Hộp đầu và hộp nối các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Sài Gòn 09/01/2023