Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tòa nhà Green Power Gia hạn TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng (một giai đoạn, 02 túi hồ sơ) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/09/2022
Sửa chữa lớn TSCĐ 2023: thay thế cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối và kiến trúc phần bên trong nhà trạm điện Tư vấn giám sát các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ 2023: thay thế cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối và kiến trúc phần bên trong nhà trạm điện Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 26/09/2022
Xây dựng mới trạm chuyên dùng năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCKTKT-DT và Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Nối tuyến trung thế Công ty Điện lực Bình Phú năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường An Lạc, An Lạc A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 05 – 23 “Hộp phân phối 9 cực (3 MCBs 80A; 6 MCBs 40A) & phụ kiện” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 14/09/2022