Chi tiết gói thầu

Trạm 220 kV Bình Tân – T2 (Nhánh rẽ Tân Bình 1)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Trạm 220 kV Bình Tân – T2 (Nhánh rẽ Tân Bình 1)
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT
Giá gói thầu 261060084
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vốn ĐTXD của Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 03/02/2023
Đến ngày 24/02/2023
Địa chỉ Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: https://muasamcong.mpi.gov.vn)
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác