Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023
Giá gói thầu 2491364974
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 02/02/2023
Đến ngày 28/02/2023
Địa chỉ 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại (028) 22.220.558
Fax (028) 22.220.558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác