Chi tiết gói thầu

Cải tạo đường dây 110 kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo đường dây 110 kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp)
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT
Giá gói thầu 208932613
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)
Nguồn vốn Vốn ĐTXD của EVNHCMC
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 31/01/2023
Đến ngày 21/02/2023
Địa chỉ Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: https://muasamcong.mpi.gov.vn)
Điện thoại (028)22168416
Fax (028) 22205399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác