Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2022
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn giám sát
Giá gói thầu 0
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu qua mạng
Nguồn vốn SCL năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/01/2023
Đến ngày 10/02/2023
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.2212.5403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác