Chi tiết gói thầu

Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại”
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại”
Giá gói thầu 349674938
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Nguồn vốn SXKD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 31/01/2023
Đến ngày 13/02/2023
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756679.
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác