Chi tiết gói thầu

Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại”
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại”
Giá gói thầu 6227865402
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Nguồn vốn SXKD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 18/01/2023
Đến ngày 09/02/2023
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756679.
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác