Chi tiết gói thầu

Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại”
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại”
Giá gói thầu 3166000204
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Nguồn vốn SXKD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 17/01/2023
Đến ngày 07/02/2023
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756679.
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác