Chi tiết gói thầu

Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023 và Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Sài Gòn
Tên gói thầu Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023 và Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn thiết kế công trình
Giá gói thầu 1331249776
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn ĐTXD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án Tư vấn thiết kế
Từ ngày 10/01/2023
Đến ngày 30/01/2023
Địa chỉ số 01 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Q3
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu qua mạng
Email
Các thông tin khác