Chi tiết gói thầu

“ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu “ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB
Giá gói thầu 385764994
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án - Cải tạo lưới trung thế 3 pha hiện hữu 3ACV50-24kV + AC 50 thành 3ACV240- 24kV + AC 95, chiều dài đơn tuyến 4353m. - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3 pha 2x3M240-24kV-XLPE, mương BTNN, chiều dài đơn tuyến 191m. - Kéo mới lưới trung thế ngầm 3 pha 2x3M240-24kV-XLPE, khoan Robot, chiều dài đơn tuyến 204m. - Lắp thiết bị đóng cắt phục vụ chuyển tải từ xa (LBS 24kV-630A có scada): 04 bộ.
Từ ngày 30/12/2022
Đến ngày 19/01/2023
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác