Chi tiết gói thầu

Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa - năm 2023
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa - năm 2023
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp
Giá gói thầu 1036347200
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn Thuê trụ điện năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 21/12/2022
Đến ngày 03/01/2023
Địa chỉ https://muasamcong.gov.vn
Điện thoại 22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác