Những con số quan tâm:
Trong tuần qua từ ngày 04/12/2020 đến 10/12/2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp cho Thành phố 506 triệu kWh, với sản lượng bình quân ngày đạt 72,3 triệu kWh và công suất cao nhất là 3.773 MW.

SỰ KIỆN SẮP TỚI